Share โพล

Poll ลิงก์

500 px
350 px
250 px
ดูก่อน

ดูวิดเจ็ต

ความกว้าง - พิกเซล ความสูง - พิกเซล

ปิดการดูก่อน
! คุณใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่เวอร์ชันนี้ไม่เหมาะกับ Toluna เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบัน อัปเกรด
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดสมาชิกภาพของคุณ ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้ ที่นี่. เวบไซต์ของเราใช้คุ้กกี้ ซึ่งก็เหมือนในโลกออฟไลน์ที่คุ้กกี้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้ได้ที่ นโยบายคุ้กกี้.

ข้อตกลงในการใช้งานและการเป็นสมาชิก

ปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2564
 

ยินดีต้อนรับสู่ Toluna.com ("เว็บไซต์" นี้) ในการใช้เว็บไซต์ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Toluna การร่วมโปรแกรมสมาชิก ("โปรแกรมสะสมคะแนนToluna" หรือ "โปรแกรมสะสมคะแนน")สะสมคะแนน Toluna ("คะแนน" หรือ "คะแนน Toluna") หรือการทำแบบสำรวจหรือการศึกษาวิจัย ("แบบสำรวจ"แต่ละชุด) ที่ Toluna จัดหาหรือจัดทำ คุณยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้งานและการเป็นสมาชิก ("ข้อกำหนด") และยืนยันว่าคุณอ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว("นโยบายความเป็นส่วนตัว")ของเราแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดว่าTolunaใช้และเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่

หากคุณไม่ยอมรับ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

Toluna ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ในทุกเมื่อ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเป็นระยะ วันที่มีการปรับปรุงลาสสุดสามารถดูได้ที่ด้านบนของข้อกำหนดนี้

หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั่นหมายความว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หมายความว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว Toluna มอบสิทธิพิเศษส่วนตัวอันจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่สามารถโอนได้ให้แก่คุณในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การได้รับสิทธิ์

การเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Toluna ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา (ไม่เปิดให้บริการสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจอื่น) ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบหก (16) ปี หรือมีอายุตามที่ประเทศของคุณกำหนดไว้ การเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจบางกลุ่มอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมตามอายุ หรือประเทศของคุณ หากคุณมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีและเป็นผู้ได้รับรางวัลใด ๆ หรือแลกรับเงินสดผ่านคะแนน Toluna หรือโปรแกรมรางวัลอื่น ๆ ของ Toluna จะมีการส่งของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครองตามกฏหมายของคุณ คุณได้รับอนุญาตให้มีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

การลงทะเบียนและรหัสผ่าน

ขณะที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบ แบบสำรวจใด ๆ ของ Toluna ในการสร้างบัญชีในชื่อของคุณเพื่อเพิ่ม "คะแนน" เข้าบัญชีของคุณอย่างถูกต้อง คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ ในการเปิดบัญชีสมาชิก คุณต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อให้ Toluna ทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเต็มตามกฏหมาย บ้านเลขที่ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่ขอ บัญชีของคุณจะต้องมีอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ใช้งานได้และไม่ซ้ำกับของผู้อื่น

คุณตกลงในการแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น และจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอเพื่อคงความถูกต้องของข้อมูล Toluna อาจยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของคุณ และคุณอาจถูกริบ "คะแนน" หากคุณไม่แจ้งหรืออัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสามารถใช้รหัสผ่านในการเปิดและเข้าใช้บัญชีได้เพียงหนึ่ง (1) รหัสเท่านั้น และคุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านของเจ้าของบัญชีอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของคุณ ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ อันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกของคุณทั้งที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต Toluna จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยบุคคลอื่น ยกเว้นแต่การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นก่อให้เกิดการประพฤติผิดหรือการ ฉ้อโกงโดยตรงต่อ Toluna คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Toluna ทราบทันทีหากมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือล่วงละเมิดบัญชีสมาชิกของคุณ

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณอาจขอให้ Toluna ส่งอีเมลเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ เพื่อให้คุณสามารถใช้บัญชีของคุณได้อีก ซึ่งอีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เรามีในบัญชีของคุณ

ในการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Toluna นั่นหมายความว่า คุณตกลงในการรับคำเชิญให้ทำ "แบบสำรวจ" ของTolunaผ่านทางอีเมล Tolunaไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับคำเชิญเป็นจำนวนเท่าใดเป็นอย่างต่ำหรือจะได้รับ คำเชิญหรือไม่ การร่วมทำแบบสำรวจและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญใด ๆ ให้เข้าร่วมในแบบสำรวจก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งสิ้น และเราจะไม่ลงโทษคุณที่ปฏิเสธที่จะตอบรับคำเชิญใด ๆ

ความสัมพันธ์

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการทางการสื่อสาร ใด ๆ ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อและเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าสมาชิกภาพในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Toluna และการตอบแบบสำรวจใด ๆ ของ Toluna และลูกค้าของ Toluna ไม่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพในการเป็นตัวแทน เป็นพันธมิตร หรือเป็นการจ้างงาน และการทำแบบสำรวจจนเสร็จสิ้นของคุณเป็นไปในฐานะผู้ทำสัญญาอิสระ คุณยังยอมรับว่าคะแนนหรือของรางวัลอื่น ๆ ที่คุณได้รับจากการทำแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวที่ คุณจะได้รับเมื่อทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น

หลักปฏิบัติสำหรับสมาชิก

Toluna คือ ชุมชนออนไลน์ที่มุ่งเน้นให้คุณได้แสดงความคิดเห็น บอกผู้ผลิตสินค้าและให้บริการชั้นนำทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อคุณใช้และโพสต์เนื้อหาในเว็บไซต์ของ Toluna หรือชุมชนของเรา เราขอให้คุณปฏิบัติตามกฏดังต่อไปนี้:

 • สุภาพ และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัติตนไปในทางที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและสบายใจสำหรับสมาชิกทุกท่าน
 • ห้ามโพสต์สิ่งต่อไปนี้:
  • ข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลทางการเงินใด ๆ)
  • เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฏหมาย หรือความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรืออุดมการณ์
  • การโจมตีผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมทั้ง "เรื่องตลก" ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด) ซึ่งลามก หยาบคาย ผิดกฏหมาย เป็นอันตราย สบประมาท คุกคาม ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่เป็นความจริง ทำให้เข้าใจผิด หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  • การโฆษณาและการชักชวน - ห้ามใช้พื้นที่ใด ๆ ในชุมชนนี้เพื่อซื้อหรือเรียกร้องสินค้า บริการ หรือเงิน หรือเพื่อโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ห้ามโพสต์เนื้อหาที่เป็นการโฆษณา อ้างอิง ส่งเสริมการขายใด ๆ เมลขยะ "สแปม" จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบพีระมิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใด
  • เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าใด ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลอื่น ในกรณีนี้หากคุณโพสต์ภาพบนเว็บไซต์ของเราโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่คุณอัปโหลดนั้นใช้งานได้ฟรี (เช่นจากเว็บไซต์อย่าง pixabay) หรือดีกว่านั้นหากคุณใช้ภาพถ่ายและรูปภาพของคุณเองแทน
  • ถ้อยแถลงใด ๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าสิ่งที่คุณดำเนินการได้รับการรับรองจาก Toluna หรือลูกค้าของเรา
 • ห้ามทำแบบสำรวจอย่างไม่เป็นไปโดยสุจริต เช่น การให้คำตอบที่ผิด หรือการเร่งทำแบบสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว หรือการตอบคำถามแต่ละข้อแบบเดียวกัน Toluna ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนแก่คุณ หาก Toluna พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วพบว่า คำตอบของคุณในแบบสำรวจไม่เป็นความจริงหรือไม่ผ่านการไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี
 • ห้ามเข้าหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เพื่อสิ่งอื่น นอกจากการใช้งานส่วนตัวของคุณโดยไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์
 • ห้ามเข้าหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในทางที่อาจละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ภายในท้องถิ่น หรือระหว่างประเทศ, ข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐบาล และ/หรือระเบียบ สนธิสัญญา หรือพิกัดอัตรา
 • ห้ามขายซ้ำ เจรจาแลกเปลี่ยน ค้าขาย หรือพยายามด้วยวิธีการอื่นเพื่อสร้างรายได้โดยการให้บุคคลอื่นใช้คะแนน Toluna ของคุณ
 • ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะพนักงาน ตัวแทน หรือลูกค้า Toluna หรือสมาชิก Toluna ท่านอื่น ๆ หรือแสดงตัวว่าคุณมีความเกี่ยวพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมทั้งโดยการ "จัดฉาก" ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ให้ดูเหมือนว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเรา หรือเราให้การอนุญาตแก่คุณไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
 • ห้ามเผยแพร่หรืออ้างอิงถึงแบบสำรวจหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
 • ห้ามรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของสมาชิกท่านอื่น
 • ห้ามเข้าใช้บริการหรือพื้นที่ใด ๆ ของเว็บไซต์ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
 • ห้ามใช้โรบ็อต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ หรืออินเทอร์เฟซที่เราไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือดึง ข้อมูล
 • ห้ามส่งโค้ดที่เป็นอันตราย ผิดกฏหมาย หลอกลวง หรือเป็นการรบกวนถึงหรือส่งผลกระทบต่อเราหรือเว็บไซต์นี้ (หรือสิ่งอื่นใด หรือบุคคลอื่นใด) เช่น ไวรัส "สปายแวร์" "แอดแวร์" หรือโค้ดอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อเว็บไซต์นี้ หรือผู้รับรายใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ เช่น การปฏิเสธการโจมตีบริการ ซึ่งอาจกำหนดภาระหน้าที่ที่สำคัญบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ หรือแทรกแซงการดำเนินการตามปกติของเว็บไซต์นี้
 • ห้ามโพสต์ซ้ำข้อความที่คุณได้รับจากทีมงานดูแลสมาชิกของ Toluna บนเว็บไซต์นี้
 • ห้ามติดต่อสื่อสารกับทีมงานดูแลสมาชิกของ Toluna ในลักษณะที่สื่อไปในทางลามก หยาบคาย เป็นอันตราย สบประมาท คุกคาม ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่เป็นความจริง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ห้ามติดต่อลูกค้าของ Toluna หรือผู้สนับสนุนแบบสำรวจไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 • ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างมีเหตุผลและเห็นว่าไม่เหมาะสม

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณและริบคะแนนทั้งหมด

การอัปโหลดเนื้อหาสู่เว็บไซต์

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ฟีเจอร์ที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่ระบุไว้ในกฎสำหรับเนื้อหาของเรา (ดูด้านล่าง)

เนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรา ("เนื้อหาของผู้ใช้") จะได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณจะยังคงมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ แต่คุณมอบสิทธิ์ในการใช้ จัดเก็บ คัดลอก แจกจ่าย และทำให้บุคคลที่สามสามารถใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ได้ให้กับเราและผู้ใช้คนอื่นของเว็บไซต์ (เช่น ลูกค้าของเรา)

นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่กล่าวอ้างว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้หรือความถูกต้องของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเราเป็นคนโพสต์

เรามีสิทธิ์ในการลบโพสต์ใด ๆ ที่คุณเป็นผู้โพสต์บนเว็บไซต์ของเราหากเราพิจารณาว่าโพสต์ของคุณไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในกฎสำหรับเนื้อหาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโพสต์ภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นภาพของคุณเองหรือคุณมีสิทธิ์โพสต์ ตัวอย่างเช่น โดยใช้รูปภาพฟรีจากเว็บไซต์ เช่น pixabay

มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นตัวแทนมุมมองหรือค่านิยมของเรา
 

กฎในการอัปโหลดเนื้อหาของคุณ (รวมถึงรูปภาพ) ("กฎสำหรับเนื้อหา")

หากคุณอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ตลอดเวลา:

 • คุณต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ใด ๆ)
 • คุณต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงรูปถ่ายหรือวิดีโอคลิปของพวกเขา โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างครบถ้วนและชัดเจนจากพวกเขาสำหรับ (ก) การโพสต์/อัปโหลดข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ และ (ข) การที่เราและลูกค้าของเราใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวตามข้อตกลงเหล่านี้ และ  นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • คุณต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้หรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใดที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย อนาจาร ล่วงละเมิด เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่น่าเชื่อถือ หรือในลักษณะที่อาจทำให้เว็บไซต์หรือลูกค้าของเราเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • คุณตกลงที่จะไม่นำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลอื่น (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว) คุณยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์และได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์
 • เราอาจกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งมาเพื่อทำการโพสต์หรือเนื้อหาที่โพสต์/อัปโหลดไปยังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/แก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ
 • คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลที่คุณส่งมาโดยมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้)
 • โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยการติดต่อเราที่  https://www.toluna.com/contactus  หากคุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ละเมิดกฎใด ๆ เหล่านี้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขหรือกำหนดให้คุณแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
 • เราอาจใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์ไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามภายใต้  นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ในที่นี้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินคดี การดำเนินการ ต้นทุนทางกฎหมาย และการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการสูญเสียหรือหนี้สินอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้

ในกรณีที่เราได้รับแจ้งจากบุคคลที่สามว่า เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอัปโหลดไปยังไซต์ละเมิดสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการบังคับคดีกับคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณรับทราบและตกลงว่าเราสามารถเปิดเผยรายละเอียดของคุณให้กับบุคคลที่สามดังกล่าวภายใต้ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่มีให้สำหรับเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามที่ดำเนินการบังคับใช้ดังกล่าวและคุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อ Toluna ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว


ข้อมูลลับของแบบสำรวจ

ลูกค้าของ Toluna อาจเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นความลับ ความอ่อนไหวด้านการค้า และ/หรือข้อมูลและวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจ ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลลับนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแนวคิดหรือความคิดเกี่ยวกับการบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา และแนวคิดของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ หรือตัวอย่างภาพยนตร์ และข้อความ ภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องในการเป็นสมาชิก นั่นหมายความว่าคุณตกลงจะเก็บรักษาเนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยให้คุณทราบใน ฐานะที่คุณเป็นผู้ร่วมตอบแบบสำรวจไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับไปในวัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นวัตถุประสงค์เพื่อการทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นเพียงประการ เดียวเท่านั้น หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ นอกจากจะถูกริบคะแนนและยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายเป็นตัวเงินซึ่งเกิดขึ้นกับ Toluna และ/หรือลูกค้าของเราอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณ

เนื้อหาและการให้อำนาจสมาชิก

คุณให้สิทธิ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ถาวร อย่างไม่จำกัด ทั่วโลก โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่ Toluna ในการใช้เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ตลอดจนสิทธิในการแก้ไข คัดลอก ถ่ายทอด เผยแพร่ แสดง ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย สร้างต่อ และพัฒนาเนื้อหาดังกล่าว และโอนเนื้อหาดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ Toluna ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเนื้อหาทั้งหมดที่คุณใช้ อัปโหลด โพสต์ หรือส่งมายังเว็บไซต์นี้ ตลอดจนบนกระดานข้อความของเรา และในแบบสำรวจความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำ รวมถึงการยอมรับการอนุมัติและอนุญาตซึ่งจำเป็นต่อการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว

คะแนน Toluna

คะแนนคืออะไร

Toluna เล็งเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของสมาชิก และเพื่อแสดงความขอบคุณ Toluna จึงมอบสิ่งตอบแทนในรูปแบบของเครดิตที่เรียกว่า "คะแนน" โดยเพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณที่ Toluna เป็นผู้ดูแล คะแนนสามารถใช้แลกเป็นเงินสด รางวัลได้ตามที่ระบุ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้านล่างนี้

การได้รับคะแนน

ความสามารถในการรับคะแนนของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา และเราจะมอบคะแนนให้คุณเท่านั้น ซึ่งจะถูกฝากเข้าบัญชีของคุณเพื่อเป็นการตอบแทนเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจาก Toluna เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทะเบียนเป็นสมาชิกตอบแบบสำรวจ การกรอกข้อมูลในโปรไฟล์อย่างครบถ้วน และการทำกิจกรรมวิจัยการตลาดเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่ง Toluna เป็นผู้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น ตามข้อเสนอในการให้รางวัลซึ่งระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม

Toluna มุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพระดับที่ต้องการ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่มีคุณสมบัติได้รับแบบสำรวจทั้งหมด ในกรณีนี้แบบสำรวจจะปิดลงและคุณจะไม่ได้รับคะแนน เหตุผลที่คุณอาจไม่ผ่านการคัดเลือกรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อไปนี้:

 • โปรไฟล์ของคุณไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าของเราต้องการ
 • ความคลาดเคลื่อนของคำตอบตามหลักความเป็นจริง
 • คำตอบที่ไม่จริงหรือคำตอบที่ผิด
 • คำตอบที่ไม่เหมาะสมหรือในเชิงเหยียดหยาม 
 • ตอบคำถามเร็วเกินกว่าที่จะพิจารณาคำตอบของคุณอย่างเหมาะสม
 • ขาดความตั้งใจทำให้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

คุณจะได้รับคะแนนเมื่อทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • ตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น: คุณจะได้รับคะแนนหากมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการและตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น คะแนนที่ให้ในแต่ละแบบสำรวจจะแตกต่างกันไป
 • ตอบแบบสำรวจข้อมูลส่วนตัว ("โปรไฟล์") เสร็จสิ้น: สมาชิกสามารถรับคะแนนเพิ่มเติมด้วยการกรอกข้อมูลลงในโปรไฟล์สมาชิกให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลในโปรไฟล์ครบถ้วนคุณจะได้รับเพิ่ม 100 คะแนน

ระยะเวลาในการเพิ่มคะแนนขึ้นอยู่กับแบบสำรวจ แบบสำรวจบางชุดสามารถเพิ่มคะแนนได้ภายในสองถึงสามวัน ขณะที่บางชุดจะเพิ่มคะแนนให้หลังจากปิดแบบสำรวจแล้ว

Toluna จะเก็บรักษาข้อมูลการเพิ่มและหักคะแนนในบัญชีของคุณ และอนุญาตให้คุณตรวจสอบสถานะของบัญชีออนไลน์โดยการล็อกอินเข้าใช้และตรวจสอบ ที่หน้า "คะแนนของคุณ" ถึงแม้ว่า Toluna จะพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้การเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีมีความถูกต้องแม่นยำที่สุด แต่คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณได้รับคะแนนเพิ่มถูกต้องหรือไม่ หากคุณรู้สึกว่าคะแนนที่ได้รับไม่ถูกต้อง คุณต้องติดต่อ Toluna ทางอีเมลภายในหกสิบ (60) วันนับจากเกิดความผิดพลาดดังกล่าว อธิบายสมมติฐานในการโต้แย้งของคุณให้ครบถ้วน พร้อมแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อได้รับคำร้องของคุณ เราจะตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบผลการตัดสินว่าจะปรับหรือคงจำนวนคะแนนที่ เพิ่มเข้าบัญชีของคุณ ตามที่เราเห็นควรภายในสามสิบ (30) วัน หากเราต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาตัดสินคำร้องของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบและจะพยายามให้คำตอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คำตัดสินของเราต่อคำร้องดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การแลกคะแนน

คุณสามารถใช้คะแนนของคุณแลกของรางวัลได้ตลอดเวลา โดยเลือกจากแท็บ "ของรางวัล" ที่หน้าหลัก คะแนนที่ได้รับจะไม่อิงตามเวลา แต่จะมอบให้สำหรับการตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น กรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จสิ้น และการเข้าร่วมกิจกรรมในเวบไซต์แห่งนี้เท่านั้น

คะแนนจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแลกเป็นเงินหรือบัตรกำนัล

บัตรกำนัล

หากคุณใช้คะแนนแลกบัตรกำนัลอิเลคทรอนิค Tolunaจะให้รหัสอิเลคทรอนิคแก่คุณภายใน 3 สัปดาห์หลังจากที่คุณส่งคำร้องเข้ามา โดยบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกจัดส่งให้คุณทางบัญชีTolunaของคุณ หรือทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ในบัญชี
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล

หากคุณใช้คะแนนแลกบัตรกำนัลกระดาษ Tolunaจะส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณแจ้งไว้ในบัญชีของคุณ ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากที่คุณส่งคำร้องเข้ามา
โปรดตรวจสอบที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมลของคุณในบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่ง

หากคุณไม่ได้รับบัตรกำนัลดังกล่าว สมาชิกจะต้องส่งคำร้องขอให้ส่งบัตรทดแทนบัตรกำนัลที่สูญหายภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่แลกบัตรกำนัล Tolunaจะไม่ดำเนินการของรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดเวลา 3 เดือนนี้ 

การจ่ายรางวัลเงินสด
เมื่อมีการแลกรางวัลPayPal เงินสดจะถูกโอนเข้าบัญชีPayPalที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณภายใน 3 สัปดาห์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่เรา

รางวัลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ และ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกำนัลหากกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น

การหมดอายุของคะแนน

เมื่อมีการเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีของคุณ คะแนนดังกล่าวจะมีอายุใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีกับสี่เดือน (16 เดือน) นับจากวันที่ได้รับ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการใช้คะแนน คะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณ ระบบจะหักลบคะแนนในช่วงปลายเดือน โดยปกติแล้วคือวันที่ 28 ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระบบจะหักคะแนนออกจากบัญชีของคุณในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หากคะแนนยังอยู่ในบัญชีของคุณ คะแนนซึ่งหมดอายุแล้วไม่สามารถแลกรับรางวัลได้

นอกจากนี้ คะแนนทั้งหมดของคุณจะหมดอายุและถูกริบทันทีหากคุณยกเลิกบัญชี Toluna หรือเมื่อบัญชีของคุณ "ไม่มีการใช้งาน" การเป็นสมาชิกที่มีการใช้งาน หมายถึง การที่คุณเป็นสมาชิก Toluna และร่วมตอบแบบสำรวจหรือกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือภายใน 12 เดือนต่อมา Toluna จะไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกและริบคะแนนของคุณ Toluna สงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดในการยกเลิกและการริบคะแนนดังกล่าวโดยใช้ดุลยพินิจของ Toluna แต่เพียงผู้เดียว

การใช้งานในทางที่ผิด การฉ้อโกง และการแก้ไขความผิดพลาดของบัญชีให้ถูกต้อง

Toluna สงวนสิทธิในการสอดส่องดูแลกิจกรรมทั้งหมดของสมาชิกที่เกี่ยวกับคะแนนToluna หากคุณละเมิดข้อกำหนดของเราข้างต้น หรือหากบัญชีของคุณแสดงสัญญาณของการฉ้อโกง การกระทำโดยมิชอบ หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย อาจมีการยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณและริบคะแนนที่สะสมมาทั้งหมด หากคุณดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกงภายใต้กฏหมายท้องถิ่น Toluna สงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฏหมายตามที่สมควร และอาจหามูลเหตุยึดของรางวัลใด ๆ ก็ตามที่มีการแลกรับไปแล้วเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ หากเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด คุณยังอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทางทรัพย์สินของ Toluna รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการดำเนินคดี และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมคะแนน Toluna อีกในอนาคต

หากบัญชีของคุณไม่สอดคล้องกับยอดคะแนน Toluna ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว หากคุณได้รับคะแนนจากความผิดพลาด หรือเชื่อว่ามีการใช้บัญชีสมาชิกของคุณทำกิจกรรมที่น่าสงสัย โปรดติดต่อ Toluna ทันที หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อโกงด้วยบัญชีของคุณ จะมีการโอนคะแนนที่คุณได้รับไปยังบัญชีสมาชิกใหม่

การโอน

คะแนนไม่มีมูลค่าแทนเงินสด และไม่สามารถมอบ โอน และ/หรือใช้เป็นประกันให้บุคคลอื่น คุณไม่มีกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตามกฏหมายในคะแนนที่ได้รับจากโปรแกรมสะสมคะแนนของToluna

ระยะเวลาของโปรแกรมและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

การแก้ไขใด ๆ อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้คะแนนที่สะสม หากโปรแกรมสะสมคะแนนถูกยกเลิกหรือ Toluna ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณเนื่องจากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะมีเวลาเพียง 30 วันนับจากวันที่มีการยกเลิกดังกล่าวในการใช้คะแนนทั้งหมดที่สะสมมา หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโปรแกรมสะสมคะแนนToluna เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม Toluna จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ของรางวัลและระดับคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการอาจมีการเปลี่ยน แปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

ทรัพย์สินทางปัญญาของ Toluna

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว สิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของคุณ เป็นสิทธิที่สงวนไว้สำหรับ Toluna หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตตามกฏหมาย

ตราสัญลักษณ์ "TOLUNA" และ "TOLUNA INFLUENCERS" และเครื่องหมาย"TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" และ "TOLUNA.com"  เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Toluna หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้าอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Toluna หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นของบุคคลที่สาม แต่ Toluna ใช้งานโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ถูกสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

"เนื้อหา" ตามวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ หมายถึง (โดยไม่มีข้อจำกัด) ข้อความ การออกแบบ กราฟิก ภาพ ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ อินเทอร์เฟซ ซอฟต์แวร์ รหัสทั้งหมด ตลอดจนการคัดเลือกและจัดวางซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้สัญญา หรือความคุ้มครองอื่น ๆ เราหรือผู้ได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ หรือถ่ายทอดเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือได้รับความยินยอมจากเราล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอาจเป็นการละเมิด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา ไม่มีการโอนไปยังผู้ใช้ กล่าวคือ กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ทั้งปวงยังคงเป็นของเรา เว็บไซต์© TOLUNAนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Toluna สงวนลิขสิทธิ์

การสละสิทธิ์การรับรอง

ในการใช้โปรแกรมสะสมคะแนน Toluna คุณรับทราบและยอมรับว่า Toluna มิใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินในประเภทหรือรูปแบบอื่นใด และ "คะแนน" ที่เพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณไม่ใช่เงินฝากที่เป็นเงินสดจริง ๆ ไม่ได้รับดอกเบี้ย และเป็นเพียงข้อมูลในบัญชีเท่านั้น ซึ่งก่อให้คุณเกิดสิทธิ์ในจำนวนคะแนนที่เพิ่มเข้ามาหากคุณแลกรับตามข้อกำหนด การใช้งานเหล่านี้ คุณยังยอมรับอีกด้วยว่าคุณสามารถรับคะแนนในบัญชีของคุณด้วยวิธีการและขั้น ตอนที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเราอาจแก้ไขเป็นครั้งคราว Toluna ไม่รับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลอื่น เช่น ผู้ออกบัตรของขวัญ บัตรกำนัล หรือของรางวัลอื่น ๆ ที่สามารถแลกรับเป็นคะแนน

คุณยอมรับเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้และโปรแกรมคะแนน Toluna ของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ บริการต่าง ๆ และฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนโปรแกรมสะสมคะแนน Toluna ให้บริการโดย Toluna หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ ผู้รับช่วงต่อหรือผู้รับโอนสิทธิ์ ซัพพลายเออร์ หรือตัวแทน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่สามารถใช้งานได้" Toluna ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ผิดไม่ว่าจะเกิดจากใครก็ตาม นอกจากนี้ Toluna ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน คุณยอมให้ Toluna บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในการแลกรับและการใช้ของรางวัลใด ๆ รวมทั้งของรางวัลใด ๆ ที่อาจสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลายหลังจากที่ได้รับไปแล้ว

ด้วยขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย Toluna ขอสละสิทธิ์ในการรับประกัน เงื่อนไข และหน้าที่ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกัน หน้าที่ หรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับ: (ก) คุณค่าความเป็นสินค้า หรือความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะใด ๆ ผลลัพธ์ และความถูกต้อง หรือความครบถ้วน และ (ข) ที่เกิดจากการใช้งานทางการค้า หรือการเจรจาทำความตกลงกัน หรือประสิทธิภาพ

คุณยอมรับและตกลงว่า หากคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงภาพ และรายละเอียดส่วนตัวกับผู้ใช้อื่นบนเวบไซต์ และ/หรือสาธารณะ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความลับของข้อมูลดังกล่าว

Toluna ยังขอสละสิทธิ์ในหน้าที่ทั้งหมดที่มีต่อคุณ หากมีหน้าที่ใดๆปรากฏ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การดูแลอย่างสมเหตุสมผล การมุ่งมั่นในการทำงาน การดูแลระบบให้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และการไม่ประมาท นอกจากนี้ Toluna ยังไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดสิ่งรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือไม่รับประกันว่าจะไม่มีการละเมิด นอกจากนี้Toluna ไม่รับประกันความเพลิดเพลินของคุณในการใช้เวบไซต์นี้

การจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต คุณยอมรับว่า Toluna และบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณและ/หรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายในกรณี พิเศษ ที่เกิดขึ้นเอง บทลงโทษ อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการทั่วไปในลักษณะเดียวกันนี้ หรือสำหรับความเสียหายในผลกำไรที่สูญเสียไป การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล การไม่สามารถพบปะและปฏิบัติตามหน้าที่ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าที่ตามหลักสุจริต ความพยายามในการทำงาน หรือการไม่ประมาท) หรือความเสียหายอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือส่วนอื่นๆ ของข้อตกลงทั้งฉบับหรือเว็บไซต์นี้ แม้ว่าTolunaเคยได้ให้คำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดัง กล่าวแล้วก็ตาม และแม้แต่ในกรณีของความผิดพลาด การละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรือความรับผิดเด็ดขาดหรือความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดชอบของ Toluna บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ ทายาทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ผู้จัดหาหรือตัวแทนจะต้องไม่สูงเกินกว่ามูลค่าจริงของของรางวัลซึ่งคุณใช้ คะแนนแลกเปลี่ยน โดยที่คะแนนดังกล่าวจะต้องยังไม่มีการใช้ ยังไม่หมดอายุ ยังไม่มีการยกเลิก หรือเท่ากับมูลค่าตลาดซึ่งเป็นกลาง หากมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการใช้โปรแกรมของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินคดี ภาษี และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวง (รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายในส่วนของพยานผู้เชี่ยวชาญที่สมเหตุสมผล รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาภายในบริษัท) (เรียกรวมกันว่า "ข้อเรียกร้อง") ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใดๆ ที่คุณวางไว้บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อเรียกร้องที่ทำโดยบุคคลที่สาม ให้กับ Toluna บริษัทแม่และบริษัทในเครือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ พนักงาน และตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว คุณยอมรับว่า Toluna มีสิทธิ์แบบไม่จำกัดในการโต้แย้งข้อเรียกร้องใด ๆ และในการยุติข้อเรียกร้องใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณล่วงหน้า คุณยินยอมให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลทั้งปวงแก่ Toluna เพื่อใช้ในการโต้แย้งข้อเรียกร้อง

การยกเลิกบัญชีของคุณ

คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อToluna ที่ https://www.toluna.com/contactus หรือไปที่หน้าบัญชีของคุณ แล้วเลือกปุ่ม "ยกเลิกสมาชิก" หากคุณถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ Toluna บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกไปด้วย บัญชีของคุณจะถูกปิดทันทีที่ลบหรือทันทีที่คุณถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ Toluna คุณเข้าใจและยอมรับว่าในทันทีที่คุณปิดบัญชี คุณจะไม่มีสิทธิในการเข้าโปรแกรมคะแนนของ Toluna และคะแนนทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของคุณในขณะนั้นจะถูกริบ ไม่ว่าคุณจะสะสมมาด้วยวิธีใดและเมื่อใดก็ตาม Toluna อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

ความรับผิดชอบด้านภาษี

กฎหมายในท้องถิ่นอาจบัญญัติให้คุณต้องเสียภาษีสำหรับรางวัลที่คุณได้รับ คุณรับทราบว่าเราอาจให้ข้อมูลหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แก่หน่วยงานภาษี เมื่อหน่วยงานเหล่านั้นร้องขอ หรือเมื่อเราเห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เพิ่มเติมแก่ Toluna ซึ่ง Toluna จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานหรือการหักภาษี ณ ที่จ่าย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ Toluna ส่งคำร้องไปยังอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ ณ เวลานั้นอาจส่งผลให้มีการริบคะแนนหรือรางวัลที่คุณได้รับ

ลิงก์

Toluna อาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้แก่คุณเพื่อความสะดวก การที่ Toluna จัดหาลิงก์ใด ๆ นั้น Toluna ไม่รับผิดชอบในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวหรือในทางกลับกัน คุณยอมรับว่า Toluna ไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของเวบไซต์เหล่านี้ และ Toluna ไม่รับประกันและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามในลักษณะที่อาจละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด และ Toluna ไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้งานดังกล่าวของคุณไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือนถึงคุณ: เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนที่จำเป็นถึงคุณโดยโพสต์ข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเราอาจส่งข้อความแจ้งเตือน หนังสือแจ้งเกี่ยวกับหมายศาลหรือกระบวนการทางกฏหมายอื่นๆ (ถ้ามี) ทางอีเมลได้ตามดุลยพินิจ เราอาจส่งหนังสือแจ้งไปยังอีเมลหรือที่อยู่อื่นซึ่งคุณแจ้งไว้ขณะลงทะเบียน คุณตกลงที่จะอัปเดตที่อยู่ของคุณให้ถูกต้องอยู่เสมอ และตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์นี้

ข้อความแจ้งเตือนถึงเรา: เราได้รับอีเมลเป็นจำนวนมาก และไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้สามารถรับมือกับการสื่อสาร ทุกรูปแบบ ดังนั้น คุณตกลงที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนถึงเราทางไปรษณีย์ที่ Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France ถึง Panel Team (ทีมพาแนล) 

ข้อตกลงทั้งหมด เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งรายการต่าง ๆ ที่รวมไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ (ตัวอย่างเช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว) พร้อมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อกิจกรรมใดโดยเฉพาะ ข้อเท็จจริงซึ่งเราแจ้ง และความยินยอมของคุณในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า ข้อตกลงทั้งหมด) ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา โดยที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นตรงกับตัวแทนของอีกฝ่าย หากศาลซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยว่าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดนี้ ไม่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงไม่ทำเราหมดสิทธิ ในการดำเนินการตามกฏหมายต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงทั้งหมดในกรณีที่คล้ายคลึงกัน ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมบางอย่าง และสิ่งที่เราเปิดเผย และความยินยอมจากคุณบนเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงทั้งหมด") ก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา และไม่มีฝ่ายใดต้องไว้วางใจการมีตัวแทนโดยอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้มีการกำหนด ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงทั้งหมดนี้ หากศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฏหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวในระดับต่ำที่สุดเพื่อทำให้ถูกต้อง ถูกกฏหมาย และมีผลบังคับใช้ หากไม่สามารถทำการแก้ไขดังกล่าวได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือส่วนที่เกี่ยวข้องถูกลบออก การแก้ไขหรือลบข้อกำหนด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงเหล่านี้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่าการจัดสรรความเสี่ยงตามที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้ก่อให้เกิด ผลกระทบภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การที่เราไม่สามารถกระทำการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนไม่เป็นการจำกัด สิทธิ์ของเราที่จะกระทำการในส่วนที่เีกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนในภายหลังหรือ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และเวลาเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงทั้งหมด

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณขอสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีใด ๆ กับ Toluna ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่คุณเชื่อว่าคุณมีเหตุใด ๆ ก็ตามในการดำเนินการกับ Toluna การดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มต้นโดยคุณคนเดียวและในนามของคุณเอง

ประกาศเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

Toluna เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และขอให้คุณพึงกระทำเช่นเดียวกัน บุคคลใดก็ตามที่เชื่อว่ามีการนำงานของตนมาทำซ้ำในเว็บไซต์นี้ในทางที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถยื่นคำเตือนไปยังที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์;
 • ตัวอย่างงานที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์;
 • ตัวอย่างเนื้อหาที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนพอให้เราสามารถหาตำแหน่งของเนื้อหาดังกล่าวพบ;
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส (ถ้ามี) ซึ่งสามารถใช้ติดต่อผู้ที่ร้องเรียน;
 • หลักฐานแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่ออย่างสุจริตว่ามีการ ใช้เนื้อหาที่ร้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรืออย่างถูกกฏหมาย;
 • หลักฐานแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในคำร้องมีความถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

โปรดส่งคำร้องและหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (ไม่รวมถึงคำร้องประเภทอื่น) ถึง Group Head of Legal ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทางไปรษณีย์: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH  ถึง Group Head of Legal
 • ทางอีเมล: legal@TOLUNA.com

การร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสำรวจ

หากคุณมีข้อร้องเรียนในลักษณะใด ๆ หรือหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสำรวจใด ๆ คุณควรติดต่อเราได้ที่ https://www.toluna.com/contactus หรือที่ Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณไม่ควรติดต่อกับลูกค้าของ Toluna หรือผู้สนับสนุนของแบบสำรวจใด ๆ โดยตรงไม่ว่าในกรณีใด ๆ

การถอนตัวจากความรับผิดชอบ:

ไม่ว่าจะในกรณีใด Toluna บริษัทในเครือและลูกค้าทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบสำรวจไม่ต้องรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลซึ่งเกิดการสูญหาย ล่าช้า หรือการเข้าผิดระบบ หรือในความเสียหาย สูญหาย หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก ก. ความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ หรือสายโทรศัพท์หรือสายเครือข่าย ข. ความผิดพลาดจากการพิมพ์ ค. ความผิดพลาดจากการบริหารสลากรางวัล หรือการประมวลผลข้อมูลที่บันทึก ง. ไปรษณีย์ล่าช้า สูญหาย หรือไม่ถึงมือผู้รับ หรือ จ. การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอาจมีสาเหตุไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือบางส่วน มาจากการเข้าร่วมการจับสลากรางวัลหรือการได้รับรางวัลของผู้ที่มีสิทธิ์ในการจับสลากรางวัล ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่ง จัดการ และส่งมอบซึ่งมีจำนวนเกินมูลค่าของรางวัล (ถ้ามี) การรับรางวัลหมายความว่า ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรับรางวัลดังกล่าว และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงในการรับหรือการเดินทางเพื่อรับรางวัลดังกล่าว และความรับผิดใด ๆ ทั้งปวงที่อาจมีขึ้นจากการรับหรือการสืบหารางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังยอมรับที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอันเกิดจากการรับรางวัล ยกเว้นในกรณีที่มีข้อห้ามเอาไว้ การรับรางวัลแสดงว่า ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลชีวประวัติของผู้ได้รับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายโดยปราศจากค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติม หากผู้ได้รับรางวัลไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้ชื่อของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งให้ Toluna ทราบเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลให้รับรางวัล

ข้อปฏิบัติ

Toluna ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลใดก็ตามที่ Toluna พบว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Toluna แต่เพียงผู้เดียว ก. รบกวนหรือพยายามรบกวนกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ หรือดำเนินงานเกี่ยวกับสลากรางวัล หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของ Toluna ข. ละเมิดกฏเกี่ยวกับสลากรางวัล ค. ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ เงื่อนไขการใช้งาน และ/หรือกฏหรือหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการของ Toluna ง. กระทำการในลักษณะที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือมีเจตนาสร้างความรำคาญ กระทำการโดยมิชอบ คุกคาม หรือล่วงละเมิดบุคคลอื่นใด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France

การถูกยกเลิกบัญชี:

หากสมาชิกภาพ หรือ การเข้าถึงเวบไซต์ของคุณถูกยกเลิก หรือถูกระงับด้วยเหตุผลใด ๆ คุณต้องไม่เข้าเวบไซต์ก่อนได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

เวบไซต์นี้ดูแลโดย:

Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA

OK
ยกเลิก
เราได้ยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้ผ่านเฟซบุ๊คแล้ว กรุณาใส่อีเมลที่คุณใช้กับบัญชีเฟซบุ๊คเพื่อรับลิงค์สำหรับการตั้งรหัสผ่าน
โปรดใส่ อีเมล ให้ถูกต้อง
ยกเลิก
เรากำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
เว็บไซต์ของเราดูสวยงามขึ้น เมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพ
อัปโหลด