Share โพล

Poll ลิงก์

500 px
350 px
250 px
ดูก่อน

ดูวิดเจ็ต

ความกว้าง - พิกเซล ความสูง - พิกเซล

ปิดการดูก่อน
! คุณใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่เวอร์ชันนี้ไม่เหมาะกับ Toluna เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบัน อัปเกรด
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดสมาชิกภาพของคุณ ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้ ที่นี่. เวบไซต์ของเราใช้คุ้กกี้ ซึ่งก็เหมือนในโลกออฟไลน์ที่คุ้กกี้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้ได้ที่ นโยบายคุ้กกี้.

ข้อตกลงในการใช้งานและการเป็นสมาชิก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2563
 

ยินดีต้อนรับสู่ Toluna.com ("เว็บไซต์" นี้) ในการใช้เว็บไซต์ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Toluna การร่วมโปรแกรมสมาชิก ("โปรแกรมสะสมคะแนนToluna" หรือ "โปรแกรมสะสมคะแนน")สะสมคะแนน Toluna ("คะแนน" หรือ "คะแนน Toluna") หรือการทำแบบสำรวจหรือการศึกษาวิจัย ("แบบสำรวจ"แต่ละชุด) ที่ Toluna จัดหาหรือจัดทำ คุณยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้งานและการเป็นสมาชิก ("ข้อกำหนด") และยืนยันว่าคุณอ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว("นโยบายความเป็นส่วนตัว")ของเราแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดว่าTolunaใช้และเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่

หากคุณไม่ยอมรับ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

Toluna ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ในทุกเมื่อ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเป็นระยะ วันที่มีการปรับปรุงลาสสุดสามารถดูได้ที่ด้านบนของข้อกำหนดนี้

หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั่นหมายความว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หมายความว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว Toluna มอบสิทธิพิเศษส่วนตัวอันจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่สามารถโอนได้ให้แก่คุณในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การได้รับสิทธิ์

การเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Toluna ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา (ไม่เปิดให้บริการสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจอื่น) ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบหก (16) ปี หรือมีอายุตามที่ประเทศของคุณกำหนดไว้ การเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจบางกลุ่มอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมตามอายุ หรือประเทศของคุณ หากคุณมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีและเป็นผู้ได้รับรางวัลใด ๆ หรือแลกรับเงินสดผ่านคะแนน Toluna หรือโปรแกรมรางวัลอื่น ๆ ของ Toluna จะมีการส่งของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครองตามกฏหมายของคุณ คุณได้รับอนุญาตให้มีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

การลงทะเบียนและรหัสผ่าน

ขณะที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบ แบบสำรวจใด ๆ ของ Toluna ในการสร้างบัญชีในชื่อของคุณเพื่อเพิ่ม "คะแนน" เข้าบัญชีของคุณอย่างถูกต้อง คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ ในการเปิดบัญชีสมาชิก คุณต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อให้ Toluna ทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเต็มตามกฏหมาย บ้านเลขที่ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่ขอ บัญชีของคุณจะต้องมีอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ใช้งานได้และไม่ซ้ำกับของผู้อื่น

คุณตกลงในการแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น และจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอเพื่อคงความถูกต้องของข้อมูล Toluna อาจยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของคุณ และคุณอาจถูกริบ "คะแนน" หากคุณไม่แจ้งหรืออัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสามารถใช้รหัสผ่านในการเปิดและเข้าใช้บัญชีได้เพียงหนึ่ง (1) รหัสเท่านั้น และคุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านของเจ้าของบัญชีอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของคุณ ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ อันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกของคุณทั้งที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต Toluna จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยบุคคลอื่น ยกเว้นแต่การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นก่อให้เกิดการประพฤติผิดหรือการ ฉ้อโกงโดยตรงต่อ Toluna คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Toluna ทราบทันทีหากมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือล่วงละเมิดบัญชีสมาชิกของคุณ

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณอาจขอให้ Toluna ส่งอีเมลเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ เพื่อให้คุณสามารถใช้บัญชีของคุณได้อีก ซึ่งอีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เรามีในบัญชีของคุณ

ในการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Toluna นั่นหมายความว่า คุณตกลงในการรับคำเชิญให้ทำ "แบบสำรวจ" ของTolunaผ่านทางอีเมล Tolunaไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับคำเชิญเป็นจำนวนเท่าใดเป็นอย่างต่ำหรือจะได้รับ คำเชิญหรือไม่ การร่วมทำแบบสำรวจและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ

ความสัมพันธ์

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการทางการสื่อสาร ใด ๆ ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อและเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าสมาชิกภาพในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Toluna และการตอบแบบสำรวจใด ๆ ของ Toluna และลูกค้าของ Toluna ไม่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพในการเป็นตัวแทน เป็นพันธมิตร หรือเป็นการจ้างงาน และการทำแบบสำรวจจนเสร็จสิ้นของคุณเป็นไปในฐานะผู้ทำสัญญาอิสระ คุณยังยอมรับว่าคะแนนหรือของรางวัลอื่น ๆ ที่คุณได้รับจากการทำแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวที่ คุณจะได้รับเมื่อทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น

หลักปฏิบัติสำหรับสมาชิก

Toluna คือ ชุมชนออนไลน์ที่มุ่งเน้นให้คุณได้แสดงความคิดเห็น บอกผู้ผลิตสินค้าและให้บริการชั้นนำทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อคุณใช้และโพสต์เนื้อหาในเว็บไซต์ของ Toluna หรือชุมชนของเรา เราขอให้คุณปฏิบัติตามกฏดังต่อไปนี้:

 • สุภาพ และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัติตนไปในทางที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและสบายใจสำหรับสมาชิกทุกท่าน
 • ห้ามโพสต์สิ่งต่อไปนี้:
  • ข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลทางการเงินใด ๆ)
  • เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฏหมาย หรือความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรืออุดมการณ์
  • การโจมตีผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมทั้ง "เรื่องตลก" ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด) ซึ่งลามก หยาบคาย ผิดกฏหมาย เป็นอันตราย สบประมาท คุกคาม ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่เป็นความจริง ทำให้เข้าใจผิด หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  • การโฆษณาและการชักชวน - ห้ามใช้พื้นที่ใด ๆ ในชุมชนนี้เพื่อซื้อหรือเรียกร้องสินค้า บริการ หรือเงิน หรือเพื่อโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ห้ามโพสต์เนื้อหาที่เป็นการโฆษณา อ้างอิง ส่งเสริมการขายใด ๆ เมลขยะ "สแปม" จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบพีระมิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใด
  • เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าใด ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลอื่น
  • ถ้อยแถลงใด ๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าสิ่งที่คุณดำเนินการได้รับการรับรองจาก Toluna หรือลูกค้าของเรา
 • ห้ามทำแบบสำรวจอย่างไม่เป็นไปโดยสุจริต เช่น การให้คำตอบที่ผิด หรือการเร่งทำแบบสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว หรือการตอบคำถามแต่ละข้อแบบเดียวกัน Toluna ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนแก่คุณ หาก Toluna พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วพบว่า คำตอบของคุณในแบบสำรวจไม่เป็นความจริงหรือไม่ผ่านการไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี
 • ห้ามเข้าหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เพื่อสิ่งอื่น นอกจากการใช้งานส่วนตัวของคุณโดยไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์
 • ห้ามเข้าหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในทางที่อาจละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ภายในท้องถิ่น หรือระหว่างประเทศ, ข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐบาล และ/หรือระเบียบ สนธิสัญญา หรือพิกัดอัตรา
 • ห้ามขายซ้ำ เจรจาแลกเปลี่ยน ค้าขาย หรือพยายามด้วยวิธีการอื่นเพื่อสร้างรายได้โดยการให้บุคคลอื่นใช้คะแนน Toluna ของคุณ
 • ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะพนักงาน ตัวแทน หรือลูกค้า Toluna หรือสมาชิก Toluna ท่านอื่น ๆ หรือแสดงตัวว่าคุณมีความเกี่ยวพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมทั้งโดยการ "จัดฉาก" ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ให้ดูเหมือนว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเรา หรือเราให้การอนุญาตแก่คุณไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
 • ห้ามเผยแพร่หรืออ้างอิงถึงแบบสำรวจหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
 • ห้ามรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของสมาชิกท่านอื่น
 • ห้ามเข้าใช้บริการหรือพื้นที่ใด ๆ ของเว็บไซต์ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
 • ห้ามใช้โรบ็อต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ หรืออินเทอร์เฟซที่เราไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือดึง ข้อมูล
 • ห้ามส่งโค้ดที่เป็นอันตราย ผิดกฏหมาย หลอกลวง หรือเป็นการรบกวนถึงหรือส่งผลกระทบต่อเราหรือเว็บไซต์นี้ (หรือสิ่งอื่นใด หรือบุคคลอื่นใด) เช่น ไวรัส "สปายแวร์" "แอดแวร์" หรือโค้ดอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อเว็บไซต์นี้ หรือผู้รับรายใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ เช่น การปฏิเสธการโจมตีบริการ ซึ่งอาจกำหนดภาระหน้าที่ที่สำคัญบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ หรือแทรกแซงการดำเนินการตามปกติของเว็บไซต์นี้
 • ห้ามโพสต์ซ้ำข้อความที่คุณได้รับจากทีมงานดูแลสมาชิกของ Toluna บนเว็บไซต์นี้
 • ห้ามติดต่อสื่อสารกับทีมงานดูแลสมาชิกของ Toluna ในลักษณะที่สื่อไปในทางลามก หยาบคาย เป็นอันตราย สบประมาท คุกคาม ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่เป็นความจริง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างมีเหตุผลและเห็นว่าไม่เหมาะสม

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณและริบคะแนนทั้งหมด

การอัปโหลดเนื้อหาสู่เว็บไซต์

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ฟีเจอร์ที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่ระบุไว้ในกฎสำหรับเนื้อหาของเรา (ดูด้านล่าง)

เนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรา ("เนื้อหาของผู้ใช้") จะได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณจะยังคงมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ แต่คุณมอบสิทธิ์ในการใช้ จัดเก็บ คัดลอก แจกจ่าย และทำให้บุคคลที่สามสามารถใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ได้ให้กับเราและผู้ใช้คนอื่นของเว็บไซต์ (เช่น ลูกค้าของเรา)

นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่กล่าวอ้างว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้หรือความถูกต้องของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเราเป็นคนโพสต์

เรามีสิทธิ์ในการลบโพสต์ใด ๆ ที่คุณเป็นผู้โพสต์บนเว็บไซต์ของเราหากเราพิจารณาว่าโพสต์ของคุณไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในกฎสำหรับเนื้อหาของเรา

มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นตัวแทนมุมมองหรือค่านิยมของเรา
 

กฎในการอัปโหลดเนื้อหาของคุณ (รวมถึงรูปภาพ) ("กฎสำหรับเนื้อหา")

หากคุณอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ตลอดเวลา:

 • คุณต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • คุณต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงรูปถ่ายหรือวิดีโอคลิปของพวกเขา โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างครบถ้วนและชัดเจนจากพวกเขาสำหรับ (ก) การโพสต์/อัปโหลดข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ และ (ข) การที่เราและลูกค้าของเราใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวตามข้อตกลงเหล่านี้ และ  นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • คุณต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้หรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใดที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย อนาจาร ล่วงละเมิด เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่น่าเชื่อถือ หรือในลักษณะที่อาจทำให้เว็บไซต์หรือลูกค้าของเราเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • คุณตกลงที่จะไม่นำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลอื่น (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว) คุณยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์และได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์
 • เราอาจกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งมาเพื่อทำการโพสต์หรือเนื้อหาที่โพสต์/อัปโหลดไปยังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/แก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ
 • คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลที่คุณส่งมาโดยมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้)
 • โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยการติดต่อเราที่  https://www.toluna.com/contactus  หากคุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ละเมิดกฎใด ๆ เหล่านี้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขหรือกำหนดให้คุณแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
 • เราอาจใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์ไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามภายใต้  นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ในที่นี้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินคดี การดำเนินการ ต้นทุนทางกฎหมาย และการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการสูญเสียหรือหนี้สินอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้


ข้อมูลลับของแบบสำรวจ

ลูกค้าของ Toluna อาจเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นความลับ ความอ่อนไหวด้านการค้า และ/หรือข้อมูลและวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจ ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลลับนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแนวคิดหรือความคิดเกี่ยวกับการบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา และแนวคิดของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ หรือตัวอย่างภาพยนตร์ และข้อความ ภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องในการเป็นสมาชิก นั่นหมายความว่าคุณตกลงจะเก็บรักษาเนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยให้คุณทราบใน ฐานะที่คุณเป็นผู้ร่วมตอบแบบสำรวจไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับไปในวัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นวัตถุประสงค์เพื่อการทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นเพียงประการ เดียวเท่านั้น หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ นอกจากจะถูกริบคะแนนและยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายเป็นตัวเงินซึ่งเกิดขึ้นกับ Toluna และ/หรือลูกค้าของเราอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณ

เนื้อหาและการให้อำนาจสมาชิก

คุณให้สิทธิ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ถาวร อย่างไม่จำกัด ทั่วโลก โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่ Toluna ในการใช้เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ตลอดจนสิทธิในการแก้ไข คัดลอก ถ่ายทอด เผยแพร่ แสดง ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย สร้างต่อ และพัฒนาเนื้อหาดังกล่าว และโอนเนื้อหาดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ Toluna ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเนื้อหาทั้งหมดที่คุณใช้ อัปโหลด โพสต์ หรือส่งมายังเว็บไซต์นี้ ตลอดจนบนกระดานข้อความของเรา และในแบบสำรวจความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำ รวมถึงการยอมรับการอนุมัติและอนุญาตซึ่งจำเป็นต่อการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว

คะแนน Toluna

คะแนนคืออะไร

Toluna เล็งเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของสมาชิก และเพื่อแสดงความขอบคุณ Toluna จึงมอบสิ่งตอบแทนในรูปแบบของเครดิตที่เรียกว่า "คะแนน" โดยเพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณที่ Toluna เป็นผู้ดูแล คะแนนสามารถใช้แลกเป็นเงินสด ของรางวัล หรือสิทธิในการจับสลากรางวัลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้านล่างนี้

การได้รับคะแนน

จะมีการเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีของคุณ เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจาก Toluna เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทะเบียนเป็นสมาชิกตอบแบบสำรวจ การกรอกข้อมูลในโปรไฟล์อย่างครบถ้วน และการทำกิจกรรมวิจัยการตลาดเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่ง Toluna เป็นผู้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น ตามข้อเสนอในการให้รางวัลซึ่งระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม

Toluna มุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพระดับที่ต้องการ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่มีคุณสมบัติได้รับแบบสำรวจทั้งหมด ในกรณีนี้แบบสำรวจจะปิดลงและคุณจะไม่ได้รับคะแนน เหตุผลที่คุณอาจไม่ผ่านการคัดเลือกรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อไปนี้:

 • โปรไฟล์ของคุณไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าของเราต้องการ
 • ความคลาดเคลื่อนของคำตอบตามหลักความเป็นจริง
 • คำตอบที่ไม่จริงหรือคำตอบที่ผิด
 • คำตอบที่ไม่เหมาะสมหรือในเชิงเหยียดหยาม 
 • ตอบคำถามเร็วเกินกว่าที่จะพิจารณาคำตอบของคุณอย่างเหมาะสม
 • ขาดความตั้งใจทำให้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

คุณจะได้รับคะแนนเมื่อทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • ตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น: คุณจะได้รับคะแนนหากมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการและตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น คะแนนที่ให้ในแต่ละแบบสำรวจจะแตกต่างกันไป
 • ตอบแบบสำรวจข้อมูลส่วนตัว ("โปรไฟล์") เสร็จสิ้น: สมาชิกสามารถรับคะแนนเพิ่มเติมด้วยการกรอกข้อมูลลงในโปรไฟล์สมาชิกให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลในโปรไฟล์ครบถ้วนคุณจะได้รับเพิ่ม 100 คะแนน

นอกจากนี้ คุณยังได้รับสิทธิ์ในเข้าร่วมการจับสลากรางวัลมหาเศรษฐีTolunaประจำวันของเรา (ดูกฏเกณฑ์อย่างเป็นทางการด้านล่าง) ซึ่งจะมีการจับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านทุกสัปดาห์ เพื่อรับรางวัล 1,000,000 คะแนน หรือเทียบเท่ามูลค่า 12,500 บาท เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก หรือได้มีการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

ระยะเวลาในการเพิ่มคะแนนหรือมอบสลากชิงรางวัลขึ้นอยู่กับแบบสำรวจ แบบสำรวจบางชุดสามารถเพิ่มคะแนนหรือมอบสลากชิงรางวัลดังกล่าวได้ภายในสองถึงสามวัน ขณะที่บางชุดจะเพิ่มคะแนนให้หลังจากปิดแบบสำรวจแล้ว

Toluna จะเก็บรักษาข้อมูลการเพิ่มและหักคะแนนในบัญชีของคุณ และอนุญาตให้คุณตรวจสอบสถานะของบัญชีออนไลน์โดยการล็อกอินเข้าใช้และตรวจสอบ ที่หน้า "คะแนนของคุณ" ถึงแม้ว่า Toluna จะพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้การเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีมีความถูกต้องแม่นยำที่สุด แต่คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณได้รับคะแนนเพิ่มถูกต้องหรือไม่ หากคุณรู้สึกว่าคะแนนที่ได้รับไม่ถูกต้อง คุณต้องติดต่อ Toluna ทางอีเมลภายในหกสิบ (60) วันนับจากเกิดความผิดพลาดดังกล่าว อธิบายสมมติฐานในการโต้แย้งของคุณให้ครบถ้วน พร้อมแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อได้รับคำร้องของคุณ เราจะตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบผลการตัดสินว่าจะปรับหรือคงจำนวนคะแนนที่ เพิ่มเข้าบัญชีของคุณ ตามที่เราเห็นควรภายในสามสิบ (30) วัน หากเราต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาตัดสินคำร้องของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบและจะพยายามให้คำตอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คำตัดสินของเราต่อคำร้องดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การแลกคะแนน

คุณสามารถใช้คะแนนของคุณแลกของรางวัลได้ตลอดเวลา โดยเลือกจากแท็บ "ของรางวัล" ที่หน้าหลัก ซึ่งคุณจะสามารถเห็นรายการของรางวัลทั้งหมดที่มีในประเทศของคุณ คะแนนเป็นสิ่งตอบแทนในการตอบแบบสำรวจ แบบสำรวจข้อมูลส่วนตัว และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้

คะแนนจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแลกเป็นเงินหรือบัตรกำนัล

บัตรกำนัล

หากคุณใช้คะแนนแลกบัตรกำนัลอิเลคทรอนิค Tolunaจะให้รหัสอิเลคทรอนิคแก่คุณภายใน 3 สัปดาห์หลังจากที่คุณส่งคำร้องเข้ามา โดยบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกจัดส่งให้คุณทางบัญชีTolunaของคุณ หรือทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ในบัญชี
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล

หากคุณใช้คะแนนแลกบัตรกำนัลกระดาษ Tolunaจะส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณแจ้งไว้ในบัญชีของคุณ ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากที่คุณส่งคำร้องเข้ามา
โปรดตรวจสอบที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมลของคุณในบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่ง

หากคุณไม่ได้รับบัตรกำนัลดังกล่าว สมาชิกจะต้องส่งคำร้องขอให้ส่งบัตรทดแทนบัตรกำนัลที่สูญหายภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่แลกบัตรกำนัล Tolunaจะไม่ดำเนินการของรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดเวลา 3 เดือนนี้ 

การจ่ายรางวัลเงินสด
เมื่อมีการแลกรางวัลPayPal เงินสดจะถูกโอนเข้าบัญชีPayPalที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณภายใน 3 สัปดาห์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่เรา

รางวัลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ และ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกำนัลหากกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น

การหมดอายุของคะแนน

เมื่อมีการเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีของคุณ คะแนนดังกล่าวจะมีอายุใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีกับสี่เดือน (16 เดือน) นับจากวันที่ได้รับ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการใช้คะแนน คะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณ ระบบจะหักลบคะแนนในช่วงปลายเดือน โดยปกติแล้วคือวันที่ 28 ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระบบจะหักคะแนนออกจากบัญชีของคุณในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หากคะแนนยังอยู่ในบัญชีของคุณ คะแนนซึ่งหมดอายุแล้วไม่สามารถแลกรับรางวัลได้

นอกจากนี้ คะแนนทั้งหมดของคุณจะหมดอายุและถูกริบทันทีหากคุณยกเลิกบัญชี Toluna หรือเมื่อบัญชีของคุณ "ไม่มีการใช้งาน" การเป็นสมาชิกที่มีการใช้งาน หมายถึง การที่คุณเป็นสมาชิก Toluna และร่วมตอบแบบสำรวจหรือกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือภายใน 12 เดือนต่อมา Toluna จะไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกและริบคะแนนของคุณ Toluna สงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดในการยกเลิกและการริบคะแนนดังกล่าวโดยใช้ดุลยพินิจของ Toluna แต่เพียงผู้เดียว

การใช้งานในทางที่ผิด การฉ้อโกง และการแก้ไขความผิดพลาดของบัญชีให้ถูกต้อง

Toluna สงวนสิทธิในการสอดส่องดูแลกิจกรรมทั้งหมดของสมาชิกที่เกี่ยวกับคะแนนToluna หากคุณละเมิดข้อกำหนดของเราข้างต้น หรือหากบัญชีของคุณแสดงสัญญาณของการฉ้อโกง การกระทำโดยมิชอบ หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย อาจมีการยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณและริบคะแนนที่สะสมมาทั้งหมด หากคุณดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกงภายใต้กฏหมายท้องถิ่น Toluna สงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฏหมายตามที่สมควร และอาจหามูลเหตุยึดของรางวัลใด ๆ ก็ตามที่มีการแลกรับไปแล้วเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ หากเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด คุณยังอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทางทรัพย์สินของ Toluna รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการดำเนินคดี และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมคะแนน Toluna อีกในอนาคต

หากบัญชีของคุณไม่สอดคล้องกับยอดคะแนน Toluna ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว หากคุณได้รับคะแนนจากความผิดพลาด หรือเชื่อว่ามีการใช้บัญชีสมาชิกของคุณทำกิจกรรมที่น่าสงสัย โปรดติดต่อ Toluna ทันที หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อโกงด้วยบัญชีของคุณ จะมีการโอนคะแนนที่คุณได้รับไปยังบัญชีสมาชิกใหม่

การโอน

คะแนนไม่มีมูลค่าแทนเงินสด และไม่สามารถมอบ โอน และ/หรือใช้เป็นประกันให้บุคคลอื่น คุณไม่มีกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตามกฏหมายในคะแนนที่ได้รับจากโปรแกรมสะสมคะแนนของToluna

ระยะเวลาของโปรแกรมและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

การแก้ไขใด ๆ อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้คะแนนที่สะสม หากโปรแกรมสะสมคะแนนถูกยกเลิกหรือ Toluna ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณเนื่องจากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะมีเวลาเพียง 30 วันนับจากวันที่มีการยกเลิกดังกล่าวในการใช้คะแนนทั้งหมดที่สะสมมา หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโปรแกรมสะสมคะแนนToluna เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม Toluna จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ของรางวัลและระดับคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการอาจมีการเปลี่ยน แปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

ทรัพย์สินทางปัญญาของ Toluna

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว สิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของคุณ เป็นสิทธิที่สงวนไว้สำหรับ Toluna หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตตามกฏหมาย

ตราสัญลักษณ์ "TOLUNA" และ "TOLUNA INFLUENCERS" และเครื่องหมาย"TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" และ "TOLUNA.com"  เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Toluna หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้าอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Toluna หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นของบุคคลที่สาม แต่ Toluna ใช้งานโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ถูกสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

"เนื้อหา" ตามวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ หมายถึง (โดยไม่มีข้อจำกัด) ข้อความ การออกแบบ กราฟิก ภาพ ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ อินเทอร์เฟซ ซอฟต์แวร์ รหัสทั้งหมด ตลอดจนการคัดเลือกและจัดวางซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้สัญญา หรือความคุ้มครองอื่น ๆ เราหรือผู้ได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ หรือถ่ายทอดเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือได้รับความยินยอมจากเราล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอาจเป็นการละเมิด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา ไม่มีการโอนไปยังผู้ใช้ กล่าวคือ กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ทั้งปวงยังคงเป็นของเรา เว็บไซต์© TOLUNAนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Toluna สงวนลิขสิทธิ์

การสละสิทธิ์การรับรอง

ในการใช้โปรแกรมสะสมคะแนน Toluna คุณรับทราบและยอมรับว่า Toluna มิใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินในประเภทหรือรูปแบบอื่นใด และ "คะแนน" ที่เพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณไม่ใช่เงินฝากที่เป็นเงินสดจริง ๆ ไม่ได้รับดอกเบี้ย และเป็นเพียงข้อมูลในบัญชีเท่านั้น ซึ่งก่อให้คุณเกิดสิทธิ์ในจำนวนคะแนนที่เพิ่มเข้ามาหากคุณแลกรับตามข้อกำหนด การใช้งานเหล่านี้ คุณยังยอมรับอีกด้วยว่าคุณสามารถรับคะแนนในบัญชีของคุณด้วยวิธีการและขั้น ตอนที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเราอาจแก้ไขเป็นครั้งคราว Toluna ไม่รับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลอื่น เช่น ผู้ออกบัตรของขวัญ บัตรกำนัล หรือของรางวัลอื่น ๆ ที่สามารถแลกรับเป็นคะแนน

คุณยอมรับเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้และโปรแกรมคะแนน Toluna ของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ บริการต่าง ๆ และฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนโปรแกรมสะสมคะแนน Toluna ให้บริการโดย Toluna หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ ผู้รับช่วงต่อหรือผู้รับโอนสิทธิ์ ซัพพลายเออร์ หรือตัวแทน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่สามารถใช้งานได้" Toluna ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ผิดไม่ว่าจะเกิดจากใครก็ตาม นอกจากนี้ Toluna ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน คุณยอมให้ Toluna บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในการแลกรับและการใช้ของรางวัลใด ๆ รวมทั้งของรางวัลใด ๆ ที่อาจสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลายหลังจากที่ได้รับไปแล้ว

ด้วยขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย Toluna ขอสละสิทธิ์ในการรับประกัน เงื่อนไข และหน้าที่ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกัน หน้าที่ หรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับ: (ก) คุณค่าความเป็นสินค้า หรือความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะใด ๆ ผลลัพธ์ และความถูกต้อง หรือความครบถ้วน และ (ข) ที่เกิดจากการใช้งานทางการค้า หรือการเจรจาทำความตกลงกัน หรือประสิทธิภาพ

คุณยอมรับและตกลงว่า หากคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงภาพ และรายละเอียดส่วนตัวกับผู้ใช้อื่นบนเวบไซต์ และ/หรือสาธารณะ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความลับของข้อมูลดังกล่าว

Toluna ยังขอสละสิทธิ์ในหน้าที่ทั้งหมดที่มีต่อคุณ หากมีหน้าที่ใดๆปรากฏ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การดูแลอย่างสมเหตุสมผล การมุ่งมั่นในการทำงาน การดูแลระบบให้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และการไม่ประมาท นอกจากนี้ Toluna ยังไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดสิ่งรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือไม่รับประกันว่าจะไม่มีการละเมิด นอกจากนี้Toluna ไม่รับประกันความเพลิดเพลินของคุณในการใช้เวบไซต์นี้

การจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต คุณยอมรับว่า Toluna และบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณและ/หรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายในกรณี พิเศษ ที่เกิดขึ้นเอง บทลงโทษ อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการทั่วไปในลักษณะเดียวกันนี้ หรือสำหรับความเสียหายในผลกำไรที่สูญเสียไป การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล การไม่สามารถพบปะและปฏิบัติตามหน้าที่ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าที่ตามหลักสุจริต ความพยายามในการทำงาน หรือการไม่ประมาท) หรือความเสียหายอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือส่วนอื่นๆ ของข้อตกลงทั้งฉบับหรือเว็บไซต์นี้ แม้ว่าTolunaเคยได้ให้คำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดัง กล่าวแล้วก็ตาม และแม้แต่ในกรณีของความผิดพลาด การละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรือความรับผิดเด็ดขาดหรือความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดชอบของ Toluna บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ ทายาทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ผู้จัดหาหรือตัวแทนจะต้องไม่สูงเกินกว่ามูลค่าจริงของของรางวัลซึ่งคุณใช้ คะแนนแลกเปลี่ยน โดยที่คะแนนดังกล่าวจะต้องยังไม่มีการใช้ ยังไม่หมดอายุ ยังไม่มีการยกเลิก หรือเท่ากับมูลค่าตลาดซึ่งเป็นกลาง หากมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการใช้โปรแกรมของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินคดี ภาษี และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวง (รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายในส่วนของพยานผู้เชี่ยวชาญที่สมเหตุสมผล รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาภายในบริษัท) (เรียกรวมกันว่า "ข้อเรียกร้อง") ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใดๆ ที่คุณวางไว้บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อเรียกร้องที่ทำโดยบุคคลที่สาม ให้กับ Toluna บริษัทแม่และบริษัทในเครือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ พนักงาน และตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว คุณยอมรับว่า Toluna มีสิทธิ์แบบไม่จำกัดในการโต้แย้งข้อเรียกร้องใด ๆ และในการยุติข้อเรียกร้องใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณล่วงหน้า คุณยินยอมให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลทั้งปวงแก่ Toluna เพื่อใช้ในการโต้แย้งข้อเรียกร้อง

การยกเลิกบัญชีของคุณ

คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อToluna ที่ https://www.toluna.com/contactus หรือไปที่หน้าบัญชีของคุณ แล้วเลือกปุ่ม "ยกเลิกสมาชิก" หากคุณถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ Toluna บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกไปด้วย บัญชีของคุณจะถูกปิดทันทีที่ลบหรือทันทีที่คุณถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ Toluna คุณเข้าใจและยอมรับว่าในทันทีที่คุณปิดบัญชี คุณจะไม่มีสิทธิในการเข้าโปรแกรมคะแนนของ Toluna และคะแนนทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของคุณในขณะนั้นจะถูกริบ ไม่ว่าคุณจะสะสมมาด้วยวิธีใดและเมื่อใดก็ตาม Toluna อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

ความรับผิดชอบด้านภาษี

กฎหมายในท้องถิ่นอาจบัญญัติให้คุณต้องเสียภาษีสำหรับรางวัลที่คุณได้รับ คุณรับทราบว่าเราอาจให้ข้อมูลหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แก่หน่วยงานภาษี เมื่อหน่วยงานเหล่านั้นร้องขอ หรือเมื่อเราเห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เพิ่มเติมแก่ Toluna ซึ่ง Toluna จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานหรือการหักภาษี ณ ที่จ่าย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ Toluna ส่งคำร้องไปยังอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ ณ เวลานั้นอาจส่งผลให้มีการริบคะแนนหรือรางวัลที่คุณได้รับ

ลิงก์

Toluna อาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้แก่คุณเพื่อความสะดวก การที่ Toluna จัดหาลิงก์ใด ๆ นั้น Toluna ไม่รับผิดชอบในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวหรือในทางกลับกัน คุณยอมรับว่า Toluna ไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของเวบไซต์เหล่านี้ และ Toluna ไม่รับประกันและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามในลักษณะที่อาจละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด และ Toluna ไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้งานดังกล่าวของคุณไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือนถึงคุณ: เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนที่จำเป็นถึงคุณโดยโพสต์ข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเราอาจส่งข้อความแจ้งเตือน หนังสือแจ้งเกี่ยวกับหมายศาลหรือกระบวนการทางกฏหมายอื่นๆ (ถ้ามี) ทางอีเมลได้ตามดุลยพินิจ เราอาจส่งหนังสือแจ้งไปยังอีเมลหรือที่อยู่อื่นซึ่งคุณแจ้งไว้ขณะลงทะเบียน คุณตกลงที่จะอัปเดตที่อยู่ของคุณให้ถูกต้องอยู่เสมอ และตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์นี้

ข้อความแจ้งเตือนถึงเรา: เราได้รับอีเมลเป็นจำนวนมาก และไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้สามารถรับมือกับการสื่อสาร ทุกรูปแบบ ดังนั้น คุณตกลงที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนถึงเราทางไปรษณีย์ที่ Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France ถึง Panel Team (ทีมประจำกลุ่ม) 

ข้อตกลงทั้งหมด เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งรายการต่าง ๆ ที่รวมไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ (ตัวอย่างเช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว) พร้อมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อกิจกรรมใดโดยเฉพาะ ข้อเท็จจริงซึ่งเราแจ้ง และความยินยอมของคุณในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า ข้อตกลงทั้งหมด) ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา โดยที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นตรงกับตัวแทนของอีกฝ่าย หากศาลซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยว่าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดนี้ ไม่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงไม่ทำเราหมดสิทธิ ในการดำเนินการตามกฏหมายต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงทั้งหมดในกรณีที่คล้ายคลึงกัน ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมบางอย่าง และสิ่งที่เราเปิดเผย และความยินยอมจากคุณบนเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงทั้งหมด") ก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา และไม่มีฝ่ายใดต้องไว้วางใจการมีตัวแทนโดยอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้มีการกำหนด ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงทั้งหมดนี้ หากศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฏหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวในระดับต่ำที่สุดเพื่อทำให้ถูกต้อง ถูกกฏหมาย และมีผลบังคับใช้ หากไม่สามารถทำการแก้ไขดังกล่าวได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือส่วนที่เกี่ยวข้องถูกลบออก การแก้ไขหรือลบข้อกำหนด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงเหล่านี้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่าการจัดสรรความเสี่ยงตามที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้ก่อให้เกิด ผลกระทบภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การที่เราไม่สามารถกระทำการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนไม่เป็นการจำกัด สิทธิ์ของเราที่จะกระทำการในส่วนที่เีกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนในภายหลังหรือ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และเวลาเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงทั้งหมด

ประกาศเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

Toluna เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และขอให้คุณพึงกระทำเช่นเดียวกัน บุคคลใดก็ตามที่เชื่อว่ามีการนำงานของตนมาทำซ้ำในเว็บไซต์นี้ในทางที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถยื่นคำเตือนไปยังที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์;
 • ตัวอย่างงานที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์;
 • ตัวอย่างเนื้อหาที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนพอให้เราสามารถหาตำแหน่งของเนื้อหาดังกล่าวพบ;
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส (ถ้ามี) ซึ่งสามารถใช้ติดต่อผู้ที่ร้องเรียน;
 • หลักฐานแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่ออย่างสุจริตว่ามีการ ใช้เนื้อหาที่ร้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรืออย่างถูกกฏหมาย;
 • หลักฐานแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในคำร้องมีความถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

โปรดส่งคำร้องและหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (ไม่รวมถึงคำร้องประเภทอื่น) ถึง Group Head of Legal ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทางไปรษณีย์: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH  ถึง Group Head of Legal
 • ทางอีเมล: legal@TOLUNA.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France

กฏเกณฑ์สำหรับสลากรางวัลประจำวัน

ข้อจำกัดและผู้ที่มีสิทธิ์:

การจับรางวัลนี้เปิดโอกาสให้แก่ผู้พำนักตามกฎหมายของประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยียม สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรีซ ฮ่องกง ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ราชอาณาจักรสเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐตุรกี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อความเชิญ

เพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการจับสลาก สมาชิกต้องมีสลากอย่างน้อย 1 รายการในวันที่มีการจับสลาก

 • สมาชิกได้รับสลากฟรี 1 ใบเมื่อสมัครเป็นสมาชิกบนเวบไซต์Toluna
 • สมาชิกจะได้รับสลากโบนัสเมื่อทำแบบสำรวจบางแบบเสร็จสิ้น
 • สมาชิกสามารถแลกสลากรางงวัล 1 ใบด้วยคะแนน 500 คะแนน (ไม่จำกัดจำนวนสลาก)
 • สลากรางวัลมีผลในเดือนที่มีการจับรางวัลเท่านั้น (เช่น สลากทั้งหมดที่ได้รับในเดือนมิถุนายน 2020 มีผลกับการจับรางวัลในเดือนมิถุนายน 2020 เท่านั้น)
เพื่อรับสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมต้องมีรูปโปรไฟล์ และต้องเป็นสมาชิกที่มีการใช้งาน"ต่อเนื่อง":
 • สมาชิกต้องมีการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามอย่างน้อย 1 แบบสอบถามใน 30 วันก่อนการจับรางวัล
 • สมาชิกต้องมีการสร้างเนื้อหาในชุมชน รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) การสร้างกระทู้ โพล หรือ ร่วมอภิปรายใน 30 วันก่อนการจับรางวัล

ในหนึ่งครัวเรือนสามารถมีผู้รับรางวัลได้เพียงหนึ่งท่านเท่านั้น
หากผู้ได้รับมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี เราจะมอบรางวัลที่ได้รับในนามบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ได้ รับ Toluna เป็นผู้ชี้ขาดในการดำเนินการต่าง ๆ และการพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

พนักงานของ Toluna สมาชิกในครอบครัวของพนักงานของ Toluna และซัพพลายเออร์ ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และ/หรือตัวแทนขาย บริษัทพันธมิตร หรือบริษัทสาขา บริษัทตัวแทนโฆษณาและการส่งเสริมการขายของ Toluna ไม่มีสิทธิ์ถูกรางวัล

ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งซื้อใด ๆ เพื่อเข้าร่วมการจับสลาก

ในกรณีที่มีข้อห้ามการชิงโชคนี้จะถือเป็นโมฆะ

ผู้ใช้แอปฯเคลื่อนที่ของเราทุกท่านสามารถร่วมในสลากชิงรางวัลรายการนี้ ทั้งนี้   Apple หรือ Google ไม่ใช่ผู้สนับสนุน อนุญาต หรืออนุมัติรายการนี้
 

ผู้ได้รับรางวัลและรางวัล:

มีการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลด้วยการสุ่มจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องทั้งหมด จะมีการจับรางวัลหนึ่งครั้งทุกวันหลังเวลาทำการ ผู้โชคดีในวันสุดสัปดาห์จะถูกประกาศพร้อมกับผู้โชคดีในวันจันทร์

  ภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากรางวัลนี้จะตกอยู่กับผู้ชนะรางวัลแต่เพียงผู้เดียว

  รางวัลนี้ไม่สามารถถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนได้


  โอกาสในการได้รับรางวัล:
  โปรดจำไว้ว่ายิ่งมีสลากมาก ยิ่งมีโอกาสชนะรางวัลมาก

  หากต้องการได้รับรายชื่อของผู้ได้รับรางวัล โปรดส่งจดหมายแนบซองเปล่าจ่าหน้าถึงตัวคุณเองพร้อมติดแสตมป์มายัง:
  สปอนเซอร์:
  Toluna SAS
  5 avenue du Château
  94300 Vincennes
  France

  หนังสือแจ้งและเงื่อนไข:

  ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับหนังสือแจ้งทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่จับรางวัลเรียบร้อยแล้ว และควรได้รับคะแนนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง ผู้ได้รับรางวัลรางวัลอาจต้องกรอกข้อมูลในหนังสือแสดงสิทธิ์และ/หรือสละ สิทธิ์ในการรับผิดชอบ แล้วส่งกลับมาที่ Toluna (หาก Toluna เห็นควร) โดยจะมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในหนังสือแจ้งทางอีเมลหนังสือถึงคุณ Toluna ต้องได้รับเอกสารนี้ภายในสามสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งฉบับแรก (ทางอีเมล) มิเช่นนั้น จะมีการริบรางวัลของผู้ได้รับรางวัล และจะมีการสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัลสำรอง

  หาก Toluna ต้องการข้อมูลสำหรับติดต่อหรือเอกสารเพิ่มเติม จะมีการแจ้งผู้ได้รับรางวัลทางอีเมล และในบางกรณีอาจมีการแจ้งทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น) ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งภายในระยะเวลาไม่เกินสามวันหลังจากที่ได้รับ เลือก ยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันและ/หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับติดต่อของตนให้ถูกต้อง กับตัวแทนของ Toluna ด้วยวิธีการเดียวกับที่ตนได้รับแจ้ง กล่าวคือ ทางอีเมล และในบางกรณี ทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น) หาก Toluna ต้องการข้อมูลสำหรับติดต่อและ/หรือเอกสารเพิ่มเติม ผู้ได้รับรางวัลสามารถคาดได้ว่าตนจะได้รับรางวัลภายในสี่ถึงหกสัปดาห์หลัง จากที่ Toluna ได้รับข้อมูลนี้ หาก Toluna ไม่ได้รับข้อมูลสำหรับติดต่อและ/หรือเอกสารทั้งหมดที่ต้องการภายในสอง สัปดาห์ทำการ เราจะทำการสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัลสำรอง

  การถอนตัวจากความรับผิดชอบ:

  ไม่ว่าจะในกรณีใด Toluna บริษัทในเครือและลูกค้าทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบสำรวจไม่ต้องรับผิด ชอบในการบันทึกข้อมูลซึ่งเกิดการสูญหาย ล่าช้า หรือการเข้าผิดระบบ หรือในความเสียหาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจาก ก. ความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ หรือสายโทรศัพท์หรือสายเครือข่าย ข. ความผิดพลาดจากการพิมพ์ ค. ความผิดพลาดจากการบริหารสลากรางวัล หรือการประมวลผลข้อมูลที่บันทึก ง. ไปรษณีย์ล่าช้า สูญหาย หรือไม่ถึงมือผู้รับ หรือ จ. การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งอาจมีสาเหตุไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือบางส่วน มาจากการเข้าร่วมการจับสลากรางวัลหรือการได้รับรางวัลของผู้ที่มีสิทธิ์ใน การจับสลากรางวัล ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ขนส่ง จัดการ และส่งมอบซึ่งมีจำนวนเกินมูลค่าของรางวัล (ถ้ามี) การรับรางวัลหมายความว่า ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรับรางวัลดังกล่าว และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงในการรับหรือการเดินทางเพื่อรับรางวัลดังกล่าว และความรับผิดใด ๆ ทั้งปวงที่อาจมีขึ้นจากการรับหรือการสืบหารางวัลดังกล่าว

  นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังยอมรับที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่า ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอันเกิดจากการรับรางวัล ยกเว้นในกรณีที่มีข้อห้ามเอาไว้ การรับรางวัลแสดงว่า ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลชีวประวัติของผู้ได้รับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและส่ง เสริมการขายโดยปราศจากค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติม หากผู้ได้รับรางวัลไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้ชื่อของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งให้ Toluna ทราบเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลให้รับรางวัล

  ข้อปฏิบัติ:

  Toluna ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลใดก็ตามที่ Toluna พบว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Toluna แต่เพียงผู้เดียว ก. รบกวนหรือพยายามรบกวนกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ หรือดำเนินงานเกี่ยวกับสลากรางวัล หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของ Toluna ข. ละเมิดกฏเกี่ยวกับสลากรางวัล ค. ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ เงื่อนไขการใช้งาน และ/หรือกฏหรือหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการของ Toluna ง. กระทำการในลักษณะที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือมีเจตนาสร้างความรำคาญ กระทำการโดยมิชอบ คุกคาม หรือล่วงละเมิดบุคคลอื่นใด

  สลากรางวัลถือเป็นโมฆะหากมีกฏหมายและระเบียบในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตราห้ามเอาไว้

  Toluna ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ และ/หรือปรับเปลี่ยนสลากรางวัล หากเกิดการฉ้อโกง ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Toluna ทำให้การจับสลากรางวัลไม่โปร่งใส ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลยินยอมที่จะผูกพันตนตามกฏเกณฑ์เกี่ยวกับสลากรางวัล เหล่านี้ และตามการตัดสินของ Toluna ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกประการ

  การยกเลิกบัญชี:
  หากสมาชิกภาพ หรือ การเข้าถึงเวบไซต์ของคุณถูกยกเลิก หรือระงับด้วยเหตุผลใด ๆ คุณต้องไม่เข้าเวบไซต์ก่อนได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

  เวบไซต์นี้ดูแลโดย:

  Toluna USA, Inc.
  21 River Road
  Wilton, CT 06897 USA

  OK
  ยกเลิก
  เราได้ยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้ผ่านเฟซบุ๊คแล้ว กรุณาใส่อีเมลที่คุณใช้กับบัญชีเฟซบุ๊คเพื่อรับลิงค์สำหรับการตั้งรหัสผ่าน
  โปรดใส่ อีเมล ให้ถูกต้อง
  ยกเลิก
  เรากำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
  เว็บไซต์ของเราดูสวยงามขึ้น เมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพ
  อัปโหลด